Πατέρας:   
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,  #578.
Μητέρα:   
Ανεζιώ Δερτούζου,  #613.

123
Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.  #584.

σύζ.(χ.α.): Χρυσούλα του Δημητρίου Μπόνη,  #907. Πατ. #2955.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)

 

547

Χρουσουνιώ του Αντωνίου Λούκα,

904

Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,

 

578

Ανεζιώ Δερτούζου,

613