Πατέρας:   
Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,  #5016.

123
Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)  #5017.

σύζ.: Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα, πλούσιος καθολικός από τα Λάμυρα  #5018.

1) Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,
 #5019.
1) Βιολάντη του Σταματέλου Μπίστη,
 #5020.
2) Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,
 #5021.

σύζ.: Αννέζα του Αυγουστή Νταπόντε,  #5026.

3) Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου Μπίστη,
 #5022.

σύζ.(χ.α.): Πέτρος Καΐρης, από Λάμυρα  #5028.

4) Μοσχού του Σταματέλου Μπίστη,
 #5023.

σύζ.(χ.α.): Λεονάρδος Νέρης,  #5029.

5) Μαρούλα του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5024.
6) Μαρία του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5025.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,

5016