Πατέρας:   
Γεώργιος Γιαλούρης του Γ.,  #1153.
Μητέρα:   
Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863 από Αποίκια  #1098.

123
Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,  #1154.

σύζ.(1910): Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)  #1155.

1) Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεωνίδα,
 #1817.
2) 
 Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεωνίδα, 1914
 #1818.
3) Γεώργιος Μπεγλέρης του Λεωνίδα,
 #1819.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Γιαλούρης του Γ.,

1153

Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833

1035

Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835

1094

Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863

1098