Πατέρας:   
Γεώργιος Μπέης του Μιχαήλ, 1803  #3582.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808  #3932.

123
Αθηνά του Γεωργίου Μπέη, 1843 (Κουτσή)  #4256.

σύζ.(1866): Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838  #4266.

1) Ουρανία του Λεωνίδα Καραπιπέρη, 1868 (+1868)
 #4291.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μπέης,

2868

Γεώργιος Μπέης του Μιχαήλ, 1803

3582

Αντώνιος Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1778

4489

Ειρήνη, 1786

4492

Φρατζέσκα του Αντωνίου Σύμπουρα, 1808

3932