Πατέρας:   
Αντώνιος Λογοθέτης,  #3837.

123
Βασίλειος Λογοθέτης του Αντωνίου, 1813  #3838.

σύζ.: Μαργαρίτα, 1821  #3840.

1) Αντώνιος Λογοθέτης του Βασιλείου, 1838
 #3841.

σύζ.(1864): Ανέζα του Υ. Πολέμη,  #3845.

σύζ.(1873): Ειρήνη του Νικολάου Χαζάπη, 1843 (Κρομμύδαινα)  #3846.

2) Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848
 #3842.

σύζ.(1867): Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837  #3847.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.

σύζ.: Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.

3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.

σύζ.(1900): Αγλαΐα του Λεονάρδου Πολέμη,  #4095.

3) Μαρούλα του Βασιλείου Λογοθέτη, 1857
 #3843.
4) Ειρήνη του Βασιλείου Λογοθέτη, 1857 (Σκορδορήνη)
 #3844.

σύζ.(1886): Χαρίλαος Ίσαρης του Δημητρίου,  #5574. Πατ. #5573.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Λογοθέτης,

3837