Πατέρας:   
 Γιώργης Πολέμης του Σταματίου, 1927 (+1997)  #35.
Μητέρα:   
Ζαννούλα του Γιάννη Εξαδάκτυλου, 1938  #520.

123
Μοσχούλα του Γεωργίου Πολέμη, 1959  #38.

σύζ.: Γιώργης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1952  #202.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)

 

29

Φραεσκούλα του Θεοχάρη Καρυστινού, 1897

 

441

Γιώργης Πολέμης του Σταματίου, 1927 (+1997)

 

35

Γιάννης Εξαδάκτυλος του Νικολάου, 1900

 

489

Μόσχα του Νικολάου Πολέμη, 1913

 

939

Ζαννούλα του Γιάννη Εξαδάκτυλου, 1938

520