Πατέρας:   
Ιωάννης Πασχάλης,  #3518.

123
Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1769  #3519.
1) Ιωάννης Πασχάλης του Φρατζέσκου, 1815 (Φραγκογιάννης)
 #3522.

σύζ.: Τέκνη ή Θέκλα, 1820  #3523.

1) Φρατζέσκος Πασχάλης του Ιωάννη, 1845
 #3524.

σύζ.(1869): Μαρία του Ν. Παλαιοκρασσά,  #3530.

2) 
 Δημήτριος Πασχάλης του Ιωάννη, 1846 (Καραγιάννης)
 #1990.

σύζ.(1873): Φωτεινή (Φωτίκα) του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1853 δίδυμ.  #1935.

3) Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη, 1849
 #3525.
4) Σωκράτης Πασχάλης του Ιωάννη, 1852
 #3526.
5) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1853
 #3527.
6) Γεώργιος Πασχάλης του Ιωάννη, 1855
 #3528.
7) Μιχαήλ Πασχάλης του Ιωάννη, 1857 (+ )
 #3529.
8) Αννεζιώ του Ιωάννη Πασχάλη, 1862 (Γιασουτέκνη)
 #2354.

σύζ.: Νικόλαος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1857  #2345.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Πασχάλης,

3518