Πατέρας:   
Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875  #4733.
Μητέρα:   
Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891 από Κόρθι  #4741.

123
Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924  #2949.

σύζ.:

 

Ειρήνη του Νικολάου Γιαλούρη, 1931  #2944.

1) Βασίλειος Μαύρος του Ανδρέα, 1956
 #2950.

σύζ.: Ελένη του Κωνσταντίνου Μανωλοπούλου,  #2952.

2) Νικόλαος Μαύρος του Ανδρέα, 1959
 #2951.

σύζ.: Ευαγγελία του Σταύρου Πετεινάρη,  #2953.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831

3444

Αννεζιώ του Δημητρίου Φαλαγκά, 1838

3417

Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875

4733

Ελένη του Μανώλη Χατζημιχάλη, 1891

4741