Πατέρας:   
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Μιχάλη, 1936 (+2017)  #874.
Μητέρα:   
Διαμάντη (Μαντούλα) του Αντωνίου Μπέη, 1942  #286.

123
Αθηνά του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1971  #289.

σύζ.:

 

Δημοσθένης Στεφάνου του Γεωργίου, 1965

 #362.
1) Μαντούλα του Δημοσθένη Στεφάνου,
 #290.
2) Ειρήνη του Δημοσθένη Στεφάνου,
 #291.
3) Γεωργία του Δημοσθένη Στεφάνου,
 #292.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1895 (+ΒΠΠ)

 

1705

Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1904

 

1706

Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Μιχάλη, 1936 (+2017)

 

874

Αντώνιος Μπέης του Θεοδώρου, 1916

 

2271

Αθηνά του Ιωάννη Κουτσούκου, 1924

 

282

Διαμάντη (Μαντούλα) του Αντωνίου Μπέη, 1942

286