Πατέρας:   
Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899  #3649.
Μητέρα:   
Αττική του Γεωργίου Τατάκη,  #3639.

123
Ασπασία του Νικολάου Φαλαγκά, 1935  #2797.

σύζ.:

 

Ανδρέας Κουτσούκος του Βασιλείου, 1927  #2794.

1) Νίκη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1967
 #5375.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1868

3869

Ανδριάνα του Μιχαήλ Μπέη, 1872

3862

Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1899

3649

Γεώργιος Τατάκης,

3605

Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866

3630

Αττική του Γεωργίου Τατάκη,

3639