Πατέρας:   
Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1842  #2013.
Μητέρα:   
Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848  #2250.

123
Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1870 (Σαρρηγιαννάκης)  #2417.

σύζ.(1896): Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,  #2419.

1) Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1915
 #2199.

σύζ.(1947): Μίνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1919  #438.

1) Ιωάννης Σαρρής του Κωνσταντίνου, 1948
 #440.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Σαρρής του Γιαννούλη, 1806

3971

Μαρία, 1816

4029

Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1842

2013

Νικόλαος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1829

1663

Ασημίνα του Γιαννούλη Μάνεση, 1833

1644

Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848

2250