Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1897  #622.
Μητέρα:   
Πετρωνία του Ηρακλή Πολέμη, 1907  #117.

123
Αντώνης Κουτσούκος του Δημητρίου, 1943  #137.

σύζ.: Ανθούλα του Λεώνη Παλαιοκρασσά, 1947  #1738.

1) Δημήτρης Κουτσούκος του Αντωνίου, 1975
 #1739.

σύζ.: Αγγελική του Κων/νου Κωνσταντινίδη,  #1741.

2) Λεώνης Κουτσούκος του Αντωνίου,
 #1740.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850

1419

Διαμάντη του Ιωάννη Χαζάπη, 1862

1411

Δημήτριος Κουτσούκος του Χαριλάου, 1897

622

Ηράκλειος (Ηρακλής) Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1858 (+1942)

109

Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά, 1869

614

Πετρωνία του Ηρακλή Πολέμη, 1907

117