Το Λεμπινοχώρι

 

από τον κο Επαμεινώνδα Δημ.Λογοθέτη

 

 

Απανωχώρι ή Λεμπινοχώρι

 

«Απανωχώρι» (ή και Πανωχώρι) είναι, ως γνωστόν, το τοπωνύμιο που έχει η ξηρή και άδεντρη κατά το μεγαλύτερο μέρος της οικιστική ζώνη, που απλώνεται στο επάνω μέρος του χωριού και καλύπτει σχεδόν ολόκληρο τον μέσα στο πράσινο στη χαμηλότερη περιοχή του χώρο, το «Κατοχώρι».

Παλιότερα στ’Απανωχώρι, σ’όλες τις ακάλυπτες εκτάσεις, ακόμη και στα κράσπεδα των τότε χωματόδρομων ήταν εξαπλωμένο ένα αυτοφυές φυτό της οικογενείας των ψυχανθών, του γένους Lupinus, ο Λούπινος ο Λευκός (Lupinus Albus) και Λούπινος ο Κυανούς (Lupinus Pilosus), κοινά γνωστά σαν Λούπινα ή Λούμπινα και στο χωριό μας σαν Λεμπίνια.

Γι’αυτό το λόγο οι Κατωχωριανοί στις κατ’ιδίαν τους συζητήσεις αναφερόμενοι στους Απανωχωριανούς τους αποκαλούσαν χλευαστικά «Λεμπινοχωριανούς» και την περιοχή «Λεμπινοχώρι».

Στην περίοδο όμως της κατοχής και της μεγάλης πείνας το 1942, οι Κατωχωριανοί ανέβαιναν στο «Λεμπινοχώρι» και γέμιζαν τα καλάθια τους με τους καρπούς από τα λούμπινα. Απ’αυτούς έβγαζαν τα λευκά σαν τα φασόλια σπέρματα και αφού τα έβραζαν, αφαιρούσαν το περίβλημα τους (το περισπέρμιο) και τα έτρωγαν, αφού προηγουμένως τα άφηναν για αρκετές ημέρες στο νερό για να ξεπικρίσουν.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη περιοχή

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

με τις περιοχές

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα