Επιγραφή για τον αμαξιτό στα Καβάκια

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η μαρμάρινη πλάκα αναφέρεται στον Νικόλαο Α.Σύμπουρα (Σύμπουρας Νικόλαος του Αντωνίου (152) #185)

 

Με το πορτοκαλί βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.