Επιγραφή για το οικόπεδο του σταθμού της Αγίας Βαρβάρας

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κόκκινο βέλος σημειώνεται η θέση της επιγραφής.

 

 

Στην επιγραφή αναφέρονται τα ονόματα των

 

Νικόλαος Πολέμης (Πολέμης Νικολός του Γεωργίου (1112652) #54)

Δημήτριος Πολέμης (Πολέμης Δημήτριος του Γεωργίου (1112651) #53)

Γεώργιος Πολέμης (Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου (111265) #32)

Μόσχα Πολέμη (Χαζάπη Μόσχα του Γεωργίου (1121) #889)

 

Η επιγραφή βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος της φωτογραφίας