Επιγραφές στο πλυσταριό του Καραβά.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικολός Εξαδάκτυλος

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με επιγραφές στους δρόμους των Στενιών

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Με το κίτρινο βέλος σημειώνεται η θέση των επιγραφών.

 

 

Υπάρχουν δύο επιγραφές.

Η πάνω επιγραφή αναφέρεται σε ανακαίνιση to 2005 του στεγάστρου με δωρεά του Σταμάτη Ν. Σύμπουρα (Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολάου (1522) #188 .

 

Στην κάτω επιγραφή αναφέρεται το όνομα του κοινοτάρχη Ανδρέα Λ. Κουτσούκου (Κουτσούκος Ανδρέας του Λεωνίδα (Σπούγιας) (1183) #837) την εποχή (1952) που κατασκευάστηκε στ στέγαστρο του πλυσταριού του Καραβά.