Επισκεπτήρια Στενιωτών

 

πατήστε εδώ για να δείτε επισκεπτήρια από άλλους, μη Στενιώτες.

 

επιστροφή

 

 

Μανδαράκας Γεώργιος του Ανδρέα (121) #2083 info                              

 

Πατήστε εδώ για να δείτε επισκεπτήρια από άλλους, μη Στενιώτες.

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών 

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

Τα επισκεπτήρια αριστερά και κάτω ανήκουν στην

 

Πολέμη Ευανθούλα του Δημητρίου (1412211) #1051 info

 

και τον σύζυγο της Σιγάλα Σπύρο του Δημητρίου.

 

 

Αριστερά, το επισκεπτήριο της Χαρχαρού Λασκαρώς του Δημητρίου (1321) #1400 info σύζ. Χαζάπη Κωνσταντίνου του Νικολάου