Πηγαίνοντας στη Αγίαν

 

Τη φωτογραφία προσέφεραν ο κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

και ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

 

 

Με τον όρο «Αγία» οι Στενιώτες υπονοούν το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, κοντά στο Μπατσί.

Η φράση «Πηγαίνοντας στην Αγίαν» είναι γραμμένη στο πίσω μέρος της φωτογραφίας που προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης.

 

Φωτογραφία γύρω στο 1950.

Το λεωφορείο που μετέφερε τους εκδρομείς έπιασε λάστιχο και η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της επισκευής.

 

Αναγνωρίζονται

η Σαρρή Πηνελόπη του Νικολάου (131212) #2164 info σύζ. Φυρίου Φρίξου στο παράθυρο του λεωφορείου,

Από τις κυρίες έξω από το λεωφορείο

δεύτερη η Φαλαγκά Ζάννα του Νικολάου (14344) #1125 info σύζ. Πολέμη Νικολάου του Κωνσταντίνου

τρίτη από αριστερά στις όρθιες κυρίες,

η Σύμπουρα Ανδριάνα του Δημητρίου (1512) #194 infoσύζ. Χαζάπη Δημητρίου του Νικολάου

πέμπτη η Πέτσα Αντωνία του Πέτρου (1287) #3962 σύζ. Πετράκη Στέλιου.

Ογδοη η Κουρτέση Κατίνα του Βασιλείου (1282) #3709 info σύζ. Κρίτζαλη Νικολάου

ένατη και προτελευταία δεξιά

η Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Δημοσθένη (11141342) #468 info σύζ. Στεφάνου Γεωργίου του Λεωνίδα.

Σε πρώτο πλάνο  αριστερά από τη ζάντα της ρόδας η Στεφάνου Τσουρανούλα του Χαριλάου (1111) #7 info

και δεξιά της ζάντας η Φλωρεντούλα Μπαφαλούκου του Αντωνίου (1113211) #529 info.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα