Ο γάμος του Λογοθέτη Δημητρίου του Μιχαήλ (12243) #778 info

με την Πολέμη Ασημένια (Μένια) του Νικολάου (1112624) #12 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

Διακρίνονται στα αριστερά της φωτογραφίας η

Λογοθέτη Μαρίκα του Μιχαήλ (12244) #1792 info σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου

και πίσω από τη νύφη ο αδελφός του γαμπρού

Λογοθέτης Ευάγγελος του Μιχαήλ (12247) #1795,

η μητέρα της νύφης Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Ανδρέα (12411) #9 info σύζ. Πολέμη Νικολάου του Δημητρίου,

η αδελφή της νύφης Πολέμη Αννα του Νικολάου (1112621) - info

και παράνυμφη η Πολέμη Φραγκούλα του Ιωάννη (1141612) #333 info σύζ. Φαλαγκά Διαμαντή του Θεοδοσίου

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών από γάμους

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα