Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγα χρόνια μετά το 1958 στο νέο γεφύρι στα Γιάλια,

 

Από αριστερά, πίσω, οι μεγάλοι:

 

Μάγειρος Θεόδωρος του Λεονάρδου (112) #4413

Μάνεση Μαργαρίτα του Δημητρίου (1111) - σύζ. Μαργέτη Γιάννη του Νικολάου

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15) #4411 info σύζ. Ελευθερίου Γεωργίου του Παντελή που κρατάει τον γιο της

Ελευθερίου Νικόλαο του Γεωργίου (152) #4437 info

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου (14) #4410 info σύζ. Μώρου Γιαννούλη του Νικολάου

Πολίτου Μαρία του Δημητρίου (1) #4407 σύζ. Μαγείρου Αντωνίου του Λεονάρδου.

Σωτηριάδου Καλλιόπη του Παύλου (11) - info σύζ. Μαγείρου Λεονάρδου του Αντωνίου.

 

εμπρός τα παιδιά:

 

Μαργέτη Μαρίκα του Ιωάννη (11113) #1122 σύζ. Γλυνού Κωνσταντίνου.

Ελευθερίου Μαρίκα του Γεωργίου (153) - info συζ. Λουπασάκη Μανώλη

Μαργέτης Δημήτριος του  Ιωάννη (11112) - (Αμερική)

Μώρου Μαρίκα του Γιαννούλη (143) #4433 συζ. Αντώνογλου Δημητρίου του Ιωάννη.

Μάγειρος Παύλος του Λεονάρδου (113) που κρατάει τον μικρό

Μώρο Αντώνη του Γιαννούλη (142) #4432 info

Μώρος Νικόλαος του Γιαννούλη (141) #4431

Μαγείρου Μαρίκα του Λεονάρδου (114) #4415

Μαργέτης Νικόλαος του Ιωάννη (11111) #5497.

 

 

Παρέα στο Γεφύρι στα Γιάλια

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικόλαος Αντώνογλου

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών στα Γιάλια (και σε άλλες παραλίες)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα