Στενιώτισσες στα Γιάλια (στη Λεβαντάρα) (φωτογραφία γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ‘30).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

 

Εμπρός μισοξαπλωμένη, με την άσπρη μπλούζα

Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Ιωάννη (111182) #1787 info σύζ. Λογοθέτη Αντωνίου του Δημητρίου

 

Και πίσω καθιστές οι κυρίες:

Από αριστερά,

 

Πολέμη Μόσχα του Νικολάου (1131611) #1249 σύζ. Ζαρμπή Νικολάου του Ιωάννη

Μπαφαλούκου Μαριγώ του Περάκη (111322) #4018

Πολέμη Μανιώ του Λεωνίδα (1122241) #910 info σύζ. Σάλαρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου

Εξαδακτύλου Ορσαλία του Νικολάου (124) #492 info σύζ. Μπαφαλούκου Αντωνίου του Περάκη

Φαλαγκά Ειρήνη του Ευστρατίου (122Α2) #3195 info σύζ. Παλαιοκρασσά Δημητρίου του Νικολάου.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών στα Γιάλια (και σε άλλες παραλίες)

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα