Στην τρίτη σειρά, από αριστερά οι:

Κυρτάτα Αθηνά του Μιχαήλ (1122133411) #504,

και ο σύζυγος της Σάλαρης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (11222412) #797 info,

Φαλαγκάς Δημήτριος του Γιαννούλη ( 143211) #856 info,

Δεληγιάννη Τούλα και ο σύζυγος της Μπεγλέρης Γιάννης του Δημητρίου (1552) #2469 info,

Σύμπουρας Αντώνης του Δημητρίου (1511) #195 info,

Εξαδακτύλου Ζαννούλα του Ιωάννη (1211) #520 info σύζ. Πολέμη Γεωργίου του Σταμάτη,

δεξιά από τα σκαλοπάτια η Γιαννίση Σούλα του  Νικολάου (1112) #2531 info σύζ. Βασιλόπουλου Τηλέμαχου του παπαΝίκου,

Γιαννίση Κούλα του  Νικολάου #4302 (1113) σύζ. Ρούσσου Νικολάου του Λεονάρδου,

Βασιλόπουλος Τηλέμαχος του παπαΝίκου (15) #2522 info,

Φλώρα Αμωράτη (12212) και ο σύζυγος της,                       

Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολάου (12212) #1831

και Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (112213331) #2079 info.

 

Στην τέταρτη σειρά, από αριστερά οι:

Αγνωστη,

Τζουμέζη Μαρία του Θεοδόση (117121) #2433 info και ο σύζυγος της

Παλαιοκρασσάς Αλέξανδρος του Γιαννούλη (112811) #2435

Φαλαγκάς Γιάννης του Νικολάου (131612) #941 και η σύζυγος του

Πολέμη Φραγκούλα του Σταμάτη (11223111) #37.

Δεξιά από τα σκαλοπάτια Βασιλόπουλος Ευάγγελος του παπαΝίκου (14) #2521 info

Φαλαγκάς Αλέξανδρος του Βασίλη (14352) #2018 info

Μπέη Ιωάννα του Δημητρίου (114213) #259 info σύζ. Γιαλούρη Αθανασίου του Γιαννάκη

Μπέη Καλλιόπη του Δημητρίου (114211) #257 info σύζ. Βαλμά Μιχαήλ του Δημητρίου

και μικρό παιδί άγνωστο.

 

 

Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Ελένη του Γιαννούλη σύζ. Φαλαγκά Γεωργίου του Ιωάννη.

 

 

Στην πέμπτη σειρά, από αριστερά οι:

Μπεγλέρης Νικολός του Αντώνη (1742) #2513 info και πίσω του όρθιος

ο Σύμπουρας Γιώργης του Αντώνη (15112) #202 info

άγνωστος

Χαζάπης Νικολός του Γιαννούλη (11314) #304 info με τον εγγονό του Χαζάπη Νικολό του Γιαννούλη (1131411)

και τη σύζυγο του Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332) #1441 info

Πίσω δεξιά της Μαντούλας μια ομάδα από δύο παιδιά (το ένα πίσω από τη Μαντούλα που δεν διακρίνεται) και τρεις ενήλικες που δεν αναγνωρίζονται

 

Δεξιά από τα σκαλοπάτια στην πέμπτη σειρά έξη άτομα:

Αριστερά ο Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Δημητρίου (111122121) #2019 info οι λοιποί δεν αναγνωρίζονται

στην επόμενη σειρά πέντε άτομα με πρώτο τον Πολέμη Νικολό του Κωνσταντίνου (141318) #1109 info

και δεξιότερα τον Πολέμη Κώστα του Νικολάου (1413181) #1126 info

και τη σύζυγο του Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ (1122133312) #1128

που κρατάει το γιο τους Πολέμη Νικολό του Κωνσταντίνου (14131811)

και στη άκρη δεξιά η Κουρτέση Αρετή του Χρήστου (13221) #2511 σύζ. Μπεγλέρη Νικολάου του Αντωνίου

 

και στην τελευταία σειρά δεξιά, τέσσερα άτομα:

με πρώτους αριστερά, την Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (1111221211) #2128 info

και το σύζυγο της Βαλμά Νικολό του Δημητρίου (111164) #2131,

τον Κατσίκη Γεώργιο του Βασιλείου (1332) - info και τη σύζυγο του

Μιχαλοπούλου Μαρία του Αλεξάνδρου (1332).

 

 

Στην πρώτη σειρά, ο πρωταγωνιστής της ίδρυσης του Συνδέσμου και πρώτος πρόεδρος του

Φαλαγκάς Γεώργιος του Ιωάννη (132221) #2635 info

 

Στη δεύτερη σειρά, από αριστερά διακρίνονται οι:

Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) #1977 info σύζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Δημητρίου,

Μήλα Ζωή του Γεωργίου (111) - σύζ. Σιγάλα Μιχαήλ του Θεοδώρου,

Φαλαγκά Ασημίνα του Νικολάου (13521) #2020 info σύζ. Φαλαγκά Αλεξάνδρου του Βασίλη,

Παλαιοκρασσά Ελένη του Γιαννούλη (112813) #2636 σύζ. Φαλαγκά Γεωργίου του Ιωάννη,

Λογοθέτη Φλωρίτσα του Γεωργίου (12342) #859 info σύζ. Σύμπουρα Αντωνίου του Δημητρίου,

στα σκαλοπάτια ο Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου (113) #2490 info,

Φαλαγκά Ζάννα του Νικολάου (14344) #1125 info σύζ. Πολέμη Νικολάου του Κωνσταντίνου,

Λογοθέτη Αννα του Δημητρίου (12332) #1698 info σύζ. Εξαδάκτυλου Γρηγορίου του Νικολάου,

Σύμπουρα Ρίτσα του Νικολάου (12216) #2278 info σύζ. Δρακάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου,

και Γιαλούρη Πόπη του Γιαννάκη (122332) #2077 info σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών με Στενιώτες που ποζάρουν

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα