Η Στεφάνου Ειρήνη του Δημητρίου (114) #95  σύζ. Πετρωνίου Γεράσιμου του Παπακίμωνα

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα