Ο Σαρρής Γεώργιος του Δημητρίου (Οτσαλος) (131252) #763

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταμάτη σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

Ο Γιώργης με την ξαδέλφη του Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταμάτη (131261) #2163 info σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου.

 

Φωτογραφία με ημερομηνία 6 Αυγούστου 1958.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα