Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε

ο κος Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε

άτομο που επιθυμεί την ανωνυμία του

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα