Ο Πολέμης Δημήτριος του Νικολάου (1112622) #11 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο γιος του κος Νικόλαος Πολέμης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα