Ο Πολέμης Νικόλαος του Δημητρίου (111262) #8 info

και η σύζυγος του Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Ανδρέα (12411) #9 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο εγγονός τους κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα