Ο Πολέμης Γεώργιος του Παπασταμάτη (Καπετάνιος) (11125) #111 info.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η δισεγγονή του αδελφού του Δημήτρη, κα Πολέμη Φραγκίσκη του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Γεωργίου

 

Πάνω, ο Πολέμης Γεώργιος του Παπασταμάτη (γεν. 1850 και απεβ. 9 Φεβ. 1934) , γνωστός και με το παρεπώνυμο «Καπετάνιος», σε πίνακα.

Το παρεπώνυμο το πήρε από το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος διπλωματούχος πλοίαρχος των Στενιών (κατά το έτος 1888).

 

 

Πάνω η αυθεντική φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1921

και αριστερά η ρετουσαρισμένη.

 

 

Ο Καπετάνιος με τα εγγόνια του αδελφού του Δημήτρη,

Πολέμη Δημήτριο του Σταμάτη (1112611) #33 info και

Πολέμη Αννα του Σταμάτη (1112612) #34 info.

 

 

Πάνω,

αντίγραφο του διπλώματος του Καπετάνιου βρίσκεται στη Στέγη των Στενιωτών Ανδρου.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα