Η Πολέμη Σταματούλα του Ζαννή (111225) #144 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου

 

 

Η Σταματούλα με την ανηψιά της

Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου (1112112) #150 info.

 

Η φωτογραφία εστάλη στον ανιψιό της Δημήτρη Σ.Πασχάλη που προφανώς ταξίδευε. Η ημερομηνία ήταν 12/12/1959 και η Σταματούλα ευχόταν χρόνια πολλά για το πανηγύρι της οικογένειας του.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα