Η Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή (111224) #142 σύζ. Πασχάλη Σωκράτη του Δημήτρη.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

Η Ανεζιώ με τον εγγονό της Σωκράτη (με τα βαπτιστικά του)

 

Η Ανεζιώ με τα παιδιά της

Πασχάλη Δημήτριο του Σωκράτη (111211) #148 info και

Πασχάλη Φωφώ του Σωκράτη (111212) #149 info σύζ. Λογοθέτη Γεωργίου του Ιωάννη.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα