Ο Πολέμης Γεώργιος του Ζαννή (111222) #143 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου

 

 

Από αριστερά:

Ο Πολέμης Γεώργιος του Ζαννή (111222) #143 info

με τον ανηψιό του Πασχάλη Δημήτριο του Σωκράτη (111211) #148 info

και την αδελφή του Πολέμη Σταματούλα του Ζαννή (111225) #144 info.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα