Ο Παλαιοκρασσάς Δημοσθένης του Ανδρέα (1114134) #788 info.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η εγγονή του,

κα Στεφάνου Φλωρεντούλα του Γεωργίου σύζ. Χαζάπη Γιαννούλη του Βασιλείου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα