Ο Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (11112212) #2758 info

και η σύζυγος του Βαλμά Πάτρα του Μιχαήλ.

 

 

Πάνω αριστερά ο Δημήτρης σε ηλικία 37 ετών από φωτογραφία εγγράφου άδειας παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

 

Ο Παλαιοκρασσάς με τη σύζυγο του Πάτρα (το γένος Μιχαήλ Βαλμά, με καταγωγή από τα Αποίκια που δεν ανήκει στο Στενιώτικο δέντρο των Βαλμάδων).

 

Πάνω, η Πάτρα με τα εγγόνια της,

Παλαιοκρασσά Δημήτρη του Γεωργίου (1111221212) #2129 info και

Παλαιοκρασσά Γιολάντα του Γεωργίου (1111221211) #2128 info σύζ. Βαλμά Νικολάου του Δημητρίου

την ημέρα της βάφτισης του Δημήτρη.

 

Αριστερά, η επισκεπτήρια κάρτα του Δημήτρη

 

Η φωτογραφία αριστερά προέρχεται από τα «Στενιώτικα» του Γιώργη Φαλαγκά

 

 

Τις επόμενες φωτογραφίες προσέφερε η εγγονή του κα Γιολάντα Γ.Παλαιοκρασσά σύζ. Νικολάου Δ.Βαλμά

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα