Ο Πασχάλης Σωκράτης του Δημητρίου (11121) #618,

και η σύζυγος του Πολέμη Ανεζιώ του Ζαννή (111224) #142.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κα Πασχάλη Μαρία του Δημητρίου

 

Στη φωτογραφία επάνω, καθιστοί ο Σωκράτης και η Ανεζιώ.

Πίσω αριστερά εμφανίζεται η αδελφή της Αννεζιώς  Πολέμη Σταματούλα του Ζαννή (111225) #144 info

και τα παιδιά του Σωκράτη και της Ανεζιώς

Πασχάλης Δημήτριος του Σωκράτη (111211) #148 info και

Πασχάλη Φωφώ του Σωκράτη (111212) #149 info.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα