Ο Παλαιοκρασσάς Νικόλαος του Γεωργίου (13169) #779 info

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα