Η Παλαιοκρασσά Κατίνα του Μιχαήλ (131543) #796 σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Φιλίππου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

 

Καθιστή η Κατίνα και αριστερά όρθιος ο μικρότερος αδελφός της

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Μιχαήλ (131544) #874 info.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα