Η Παλαιοκρασσά Διαμάντη του Δημητρίου (12421) #271 info σύζ. Κουτσούκου Ιωάννη του Λεωνίδα

Τις φωτογραφίες προσέφερε η δισέγγονη της κα Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα

σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου

 

Αριστερά, η Διαμάντη με την εγγονή της

Μπέη Διαμάντη του Αντωνίου (112241) #286 info

σύζ. Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Μιχαήλ.

 

Η «Διαμαντού η Σπούγαινα» διατηρούσε μπακάλικο ακριβώς δίπλα στην Πεντάβρυσο. Μετά τη Διαμάντη, το μπακάλικο περιήλθε στη ευθύνη της κόρης της, Αθηνάς.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Πάνω, από αριστερά,

η Διαμάντη,

η κόρη της Κουτσούκου Αθηνά του Ιωάννη (11821) #282 info

η εγγονή της Μπέη Διαμάντη του Αντωνίου (112241) #286 info σύζ. Παλαιοκρασσά Ανδρέα του Μιχαήλ.

και η δισεγγονή της Παλαιοκρασσά Αθηνά του Μιχαήλ (1315442) #289 σύζ. Στεφάνου Δημοσθένη του Γεωργίου.