Ο Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Νικολάου (Λιράς) (1241) #58

και η σύζυγος του Χαζάπη Αννεζιώ του Ανδρέα (1133) #59

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο δισέγγονος τους κος Νίκος Ανδρ. Πολέμης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Αριστερά, το ζευγάρι σε μεγαλύτερη ηλικία.