Ο Παλαιοκρασσάς Πέτρος του Γεωργίου (Προύχοντας) (11212) #3306 (αριστερά )

και ο Κατσίκης Δημήτριος  του Ιωάννη (Δης) (131) #2570 (δεξιά )

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα