Ο Μπέης Δημήτριος του Ιωάννη (11241) #1608 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Μπουκουβάλας Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

Αριστερά ο Μπουκουβάλας Αντώνης του Ιωάννη (134) #865 info και δεξιά ο Μήτσος Μπέης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα