Ο Μπεγλέρης Χρήστος του Δημητρίου (1551) #800 info

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Δημήτρης Μπεγλέρης

 

 

Από δεξιά:

ο Χρήστος με τον μεγαλύτερο γιο του

Μπεγλέρη Δημήτρη του Χρήστου  (15511) #508 info και τον εγγονό του

Μπεγλέρη Χρήστο του Δημητρίου (155111) #511  που κρατάει τον δισέγγονο του

Μπεγλέρη Δημήτρη του Χρήστου  (1551112).

 

Στη φωτογραφία αυτή εμφανίζονται τέσσερις γενιές από άνδρες (παππούς, γιος, εγγονός και δισέγγονος) γεγονός ιδιαίτερα σπάνιο. (Οι περιπτώσεις με γυναίκες ή άνδρες και γυναίκες είναι βέβαια συνηθισμένες).

 

Για να δείτε μια ανάλογη περίπτωση πατήστε εδώ.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα