Η Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561) #478 info σύζ. Δανιόλου Νικολάου του Λεωνίδα.

 

 

Λίγο πριν το 1960

 

Η Φραγκούλα πίσω αριστερά

Στη μέση η Κυρτάτα Μαντούλα του Νικολάου (112213332) #1441 info σύζ. Χαζάπη Νικολάου του Γιαννούλη

Και δεξιά η Γιαλούρη Πόπη του Γιαννάκη (122332) #2077 info σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου.

 

Στο αριστερό τμήμα της φωτογραφίας διακρίνονται τα παιδιά της Φραγκούλας,

Δανιόλου Ορσάκη (Σούλα) του Νικολάου (111125611)

και Δανιόλος Μιχάλης του Νικολάου (111125612) #481.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Κυρτάτα Ειρήνη του Μιχαήλ σύζ. Πολέμη Κωνσταντίνου του Νικολάου.

 

Αριστερά η Φραγκούλα μαθήτρια του Δημοτικού σε σχολική γιορτή ντυμένη με εθνική ενδυμασία.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Σοφοκλής Καραγιάννης

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα