Η Μανδαράκα Μαργιέτα του Ανδρέα (124) #2086 σύζ. Κουρτέση Νικολάου του Γεωργίου

και η κόρη της Κουρτέση Θέκλη του Νικολάου (1255) #2139 σύζ. Καραβάνατζη Βασιλείου του Νικολάου.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Ευάγγελος Χέλμης

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα