Ο Ελευθερίου Γεώργιος του Παντελή (15) #4435

και η σύζυγος του Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15) #4411 info.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Νικόλαος Κων. Αντώνογλου

Αριστερά,

 

καθιστός ο Ελευθερίου Γεώργιος του Παντελή (15) #4435

Με τη σύζυγο του

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15) #4411 info

και τα παιδιά του, από αριστερά,

Ελευθερίου Παντελή του Γεωργίου (151) #4436 info

Ελευθερίου Μαρίκα του Γεωργίου (153) - info και

Ελευθερίου Νικόλαο του Γεωργίου (152) #4437 info.

 

 

Ο Ελευθερίου ήλθε και παντρεύτηκε στις Στενιές από την Αγία Μαρίνα Κορθίου.

Αριστερά, ο Γιώργης φαντάρος

 

 

και δεξιά χορεύει με τον

πατέρα του, Παντελή

 

 

Στη φωτογραφία αριστερά (που τραβήχτηκε κοντά στο 1960),

 

από αριστερά:

Πίσω σειρά,

 

Πολίτου Μαρία (1) #4407 σύζ. Μαγείρου Αντωνίου

του Λεονάρδου.

η κόρη της

Μαγείρου Βαρβάρα του Αντωνίου (15) #4411 info

σύζ. Ελευθερίου Γεωργίου του Παντελή.

Ελευθερίου Γεώργιος του Παντελή (15) #4435

Μαγείρου Βασιλική του Αντωνίου (14) #4410 info

σύζ. Μώρου Γιαννούλη.

Μαργέτη Μαρία του Μιχαήλ (131) #3817 info

σύζ. Μαγείρου Ευαγγέλου του Αντωνίου

 

Σειρά εμπρός τα παιδιά:

Ελευθερίου Μαρίκα του Γεωργίου (153) - info

Μώρος Αντώνιος του Γιαννούλη (142) #4432 info

Μώρου Μαρίκα του Γιαννούλη (143) #4433

σύζ.  Αντώνογλου Δημητρίου του Ιωάννη

Μώρος Νικόλαος του Γιαννούλη (141) #4431

Μαγείρου Μαρίκα  του Λεονάρδου (114) #4415

σύζ. Τουμαζάνη Νικολάου

 

και εμπρός από τη Μαρίκα ο

Ελευθερίου Νικόλαος του Γεωργίου (152) #4437 info.

 

Ο Γιώργης με τη σύζυγο του Βαρβάρα και τους γονείς του.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα