Ο Κυρτάτας Μιχαήλ του Νικολάου (11221433) #1801

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο γιος του κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας (Πάγκαλος)

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα