Η Κυρτάτα Πετρού του Δημητρίου (1122135) #2538 σύζ. Χαρχαρού Νικολάου του Δημητρίου

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Τούλα Μπουκουβάλα

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα