Ο Κατσίκης Ιωάννης του Δημητρίου (γεν.1866) (13) #1421

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Ιωάννης Β. Κατσίκης

 

 

Αριστερά  καθιστός ο Κατσίκης Ιωάννης του Δημητρίου (γεν.1866) (13) #1421

Ορθιος ο γιος του Κατσίκης Ευάγγελος του Ιωάννη (γεν.1894) (132) #4466

και δεξιά καθιστός ο γιος του Κατσίκης Βασίλειος του Ιωάννη (γεν.1896) (133) #3129 info.

 

 

Για να δείτε μια άλλη φωτογραφία του Γιάννη Κατσίκη πατήστε εδώ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα