Η Χαζάπη Λασκαρού του Αντωνίου (113) #609  σύζ. Πολέμη Μιχαήλ του Σταμάτη

 

Η φωτογραφία προέρχεται από τα «Στενιώτικα» του Γιώργη Φαλαγκά

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα