Η Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225) #1020 info σύζ. Βεστάρχη Δημητρίου του Λεωνίδα.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

 

Η Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225) #1020 info σύζ. Βεστάρχη Δημητρίου του Λεωνίδα

σε φωτογραφίες του 1915 (αριστερά) και του 1930 (δεξιά).

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα