Ο Χαζάπης Δημήτριος του Νικολάου (11322) #331 info.

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Θεοδόσης Ρηγόπουλος

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα